Engneering

Har du brug for sparring til maskinkonstruktion, dokumentation eller testprocedurer i din virksomhed? Så kan Meesenburg Solutions hjælpe. I samarbejde med kunden laver vi en forventningsafstemning i forhold til dit projekt og forløb.

 

Vi tilbyder:

 • CAD ressourcer, 3D/2D
 • Beregning af konstruktioner, løft mv.
 • Teknisk dokumentation, kravspecifikationer, risikoanalyser, indkøbsspecifikationer mv.
 • Sparring i dit projekt såvel teknisk som gennemtænkning af mulig udviklingsforløb
 • Projektlederhjælp til projektsekretær opgaver
 • Teknisk projektledelse
 • Indførelse af LEAN på en praktisk fungerende måde

 

Vi har en bred erfaring fra produktionsvirksomheder, vindindustrien, olie og gas samt indenfor detailhandel.

Har du brug for et fysisk eksemplar af tegningen, printer vi det for dig. Vi har egen plotter, som kan trykke op til størrelse B0 (1000x1414 mm). Herved sikrer vi, at du som kunde hurtigere får levereret det færdige produkt.

Tidligere har vi bl.a. lavet

 • Udvikling/konstruktion af testudstyr og dynamisk test af anhugningspunkt til faldsikringsudstyr
 • Kravs- og indkøbsspecifikationer

 • Risiko analyser for design (DRA)

 • Håndterings- og arbejdsinstruktioner

 • Testprocedurer

 • Vurdering af konstruktioner iht. IEC

 • Kontrol og rettelser af tegninger i NX
 • Oversigt over rør og ledningsførelse til vand- og varmeværk

Konstruktionsteknisk rådgiver

Peter Kyhl Meesenbrug

pkm@mees.dk

2267 8140

Engineering